01/05/2009

Wykorzystywany sprzęt

Cryo-T (NR-2)

Aparat do Krioterapii Cryo-T (NR-2) w systemie dwutlenku węgla (CO2 w fazie ciekłej), pozwala na łatwe i bezpieczne dozowanie czynnika chłodzącego. Nie wymaga stosowania ciekłego azotu (LN2). Uzyskuje temperaturę – 75 C. Cryo-T powoduje bardzo szybkie i skuteczne schłodzenie, w wyniku czego otrzymujemy efekt czynnego przekrwienia bezpośrednio po zabiegu, utrzymujący się około 4 godzin.

MagnerPlus

MagnerPlus

MagnerPlus jest dwukanałowym aparatem służącym do wykonywania zabiegów magnetoterapii. Kanały są całkowicie niezależne, mogą generować różne pola w tym samym czasie. Sterownik może współpracować z aplikatorami serii LT (niskoprądowe, trzy średnice) lub serii Plus (wysokoprądowe, dwie średnice). Największe aplikatory, o średnicy 60cm montowane są do aluminiowej kozetki na łożyskowanym wózku. Użytkownik może korzystać z banku wbudowanych programów lub ustawić wszystkie parametry samodzielnie. Można również definiować i zapisywać w pamięci sterownika własne programy zabiegowe.

DuoterPlus

DuoterPlus

DuoterPlus jest aparatem wykorzystywanym w zabiegach elektro- i laseroterapii. Generuje wszystkie najbardziej popularne prądy, jak również może wytwarzać, przy użyciu dodatkowych sond, promieniowanie laserowe. Dodatkowym atutem urządzenia jest możliwość pracy w dwóch trybach: manualnym i programowym. W pierwszym przypadku użytkownik ustawia wszystkie parametry samodzielnie, w drugim korzysta z banku wbudowanych programów. Można również definiować własne programy, a nawet łączyć je w sekwencje zabiegowe. DuoterPlus posiada również tryb wykonywania półautomatycznej elektrodiagnostyki.

SonoterPlus

SonoterPlus

SonoterPlus jest nowoczesnym aparatem pozwalającym na wykonywanie zabiegów terapii ultradźwiękowej falą ciągłą i pulsującą, ELEKTROFONOFOREZY® i jonoforezy. ELEKTROFONOFOREZA® to innowacyjna metoda wprowadzania leków przez skórę przy jednoczesnym użyciu fali ultradźwiękowej i prądu elektrycznego.


Sprzęt Thera-Band

Taśmy Thera-Band

Taśmy, tubingi i piłki Thera-Band® wykorzystywane są z powodzeniem w fizjoterapii, rehabilitacji, fitness, wychowaniu fizycznym. Znajdują one zastosowanie w ćwiczeniach oporowych do odbudowy funkcji mięśni i stabilizacji stawów. Zastosowanie taśm, tubingów oraz piłek Thera-Band® zarówno w rehabilitacji jak i w działaniu prewencyjnym, oraz ćwiczeniach uzupełniających zajęcie sportowe jest bardzo skuteczne. Regularny, a zarazem prosty trening z Thera-Band® pociąga za sobą wymierne efekty w postaci przyrostu siły mięśniowej oraz wytrzymałości siłowej.