12/30/2008

Refundacja rehabilitacji

Realizujemy rehabilitację na zlecenie firmy AXA oraz Mondial Assistance, która współpracuje z firmami ubezpieczeniowymi (m.in.: Allianz, Aviva, Compensa, Warta), co można sprawdzić pod adresem:
https://mondial-assistance.pl/oferta/partnerzy

mondial

allianz

axa