Refundacja rehabilitacji

Gwarantujemy świadczenia opiekuńcze – refundacje kosztów rehabilitacji – osobom posiadającym ubezpieczenie grupowe NNW w TU Allianz (zgodnie z OWU).

Więcej informacji może udzielić:

Jan Olechna, Agent Ubezpieczeniowy TU Allianz Polska, Odział w Białymstoku, tel.: 606 355 813, 85 749 66 00

allianzmondial

Wszelkie prawa zastrzezone • Fizjoclinic © 2017