12/30/2008

Refundacja rehabilitacji

Gwarantujemy świadczenia opiekuńcze – refundacje kosztów rehabilitacji – osobom posiadającym ubezpieczenie grupowe NNW w TU Allianz (zgodnie z OWU).

allianzmondial